a`cucu, Dany, kocyki dla dzieci, kocyki dziecięce, ubranka d

Temat: Ryczałt czy Kosztorys?
Witam serdecznie, mam pytania dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego. jak rozpoznać co jest co???jeśli nie ma wyraźnego zapisu " cena ryczałtowa"?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2762Temat: [Wałbrzych] Dworzec Wałbrzych Miasto
...umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą całkowitą ceną wykonania zamówienia brutto spośród ofert nieodrzuconych. 2. Cena ryczałtowa jest ceną brutto za wszystkie czynności wynikające z niniejszego SIWZ oraz projektu umowy. 3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto - 100%. 4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie poniższym wzorem najniższa cena ofertowa brutto C = --------------------------------------------------------------------- × 100 pkt cena oferty badanej brutto...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=4174


Temat: ryczałt
cena ryczaltowa, zamawiający wymaga złozenia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru robót. w przedmiarze robót określono użycie urządzenia o parametrach wskazanych przez zamawiającego, wykonawca wraz w złożonym kosztorysie wskazuje urządzenie o innych parametrach. w specyfikacji nie ma zapisu iz kosztorysy mają znaczenie pomocnicze, nie ma również zapisów, iż w przypadku wszelkich...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1786


Temat: Cena w ofercie słownie
...(m in. tych innych z 87.2 pkt 3) w ofertach. Wystarczy wpisac m. in, ze "w przypadku rozbieznosci miedzy cena wyrazona liczbowo a slownie, za prawidlowa uznaje sie cene podana liczbowo" (lub odwrotnie) i powinno byc ok. Tak, wiem. Z tym lub odwrotnie to bym nie szafowała, bo w razie gdyby uznać za cenę poprawną cenę słownie, która ma się nijak do poprawnie wyliczonej ceny liczbowo - no to lekki absurd. Przykład z mojej kariery Poprawnie wyliczona cena ryczałtowa 530.000,00. W słownie zjadło się słówko "tysięcy". Potraktowane jako oczywista omyłka, ale dylemat był Natomiast jak błąd jest liczbowy, to lepiej go poprawić, aby działanie arytmetyczne było poprawne niż zakładać jakieś czary w postaci poprawnej ceny słownie. Ale wlasciwie usuniecie "kwoty slownie" wydaje sie byc dobrym rozwiazaniem - sluzy ona chyba jedynie potwierdzeniu, ze wykonawca...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=330


Temat: Cena ryczałtowa i jej składniki
Czyli to co napisał Janosik wskazuje że jest to cena ryczałtowa ?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=3359


Temat: cena ryczałtowa czy kosztorysowa?
Cześć proszę Was o opinie, czy Waszym zdaniem - w sytuacji opisanej poniżej - cena jest ceną ryczałtową czy kosztorysową? Przetarg nieograniczony na dostawę. W SIWZ w pkt "Opis sposobu obliczenia ceny oferty" jest informacja, że cena ma zawierać wszelkie koszty: podatki, ubezpieczenia, transport, cła, zysk itp. itd. W załączniku do SIWZ "Formularz oferty" wykonawca musi wpisać cenę jednostkową brutto oraz łączną cenę brutto (cena jednostkowa brutto x ilość). Czy tak wyliczona cena jest
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=109


Temat: SchĂśnes-Wochenende-Ticket (Bilet na Piękny Weekend)
35 EUR to cena ryczaltowa, czy jedzie 1 czy 3 czy 5 osob nie ma znaczenia, cena 3 osob to 35 euro, bilet dziala od polnocy do 3 rano dnia nastepnego czyli np od 00:01 sobota do 3:00 niedziela, nie ma ograniczen co do tras ale JEST OGRANICZENIE co do pociagow, mozesz jechac tylko pociagami lokalnymi i regionalnymi a w niektorych miastach/landach korzystac tez z komunikacji miejskiej (na stronie jest dokladnie wyliczone w jakich miastach). Czesto w weekendy mozesz spotkac ludzi...
Źródło: travelbit.pl/forum/viewtopic.php?t=14068


Temat: Prawo zamówień publicznych - ustawa, tekst jedn.
...cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część ( cena ryczałtowa): a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b) jeżeli
Źródło: bkp-progress.com/forum/viewtopic.php?t=55


Temat: odrzucenie oferty pomocy
(...) pomimo iż zamawiający istotnie określił, że cena za przedmiot zamówienia ma być ceną ryczałtową, to jednak w specyfikacji wyraźnie domagał się dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego przygotowanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na podstawie przedmiaru robót. Dlatego złożenie oferty z pominięciem w kosztorysie ofertowym przez oferenta niektórych pozycji cenotwórczych uwzględnionych przez zamawiającego w przedmiarze robót albo...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=973


Temat: odrzucenie oferty pomocy
Witam Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamawiający odrzucił naszą ofertę ze względu iz jej treść nie odpowiada treści SIWZ "wykonawca nie ujął w kosztorysie ofertowym robót w poz 24 i poz 27" uzasadniając to iż oferta nie może być porównywalna. Jednak że w SIWZ był zapis iż cena oferty jest ceną ryczałtową, ponadto pozycje które to rzekomo nie zostały przez nas ujęte w rzeczywistości zostały wycenione w innych pozycjach. Zamawiający nie wezwał naszej firmy do wyjaśnień, czy waszym zdaniem mam szansę na to iż uwzględnią nasz protest??
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=973


Temat: [Wrocław] Inwestycje drogowe
...Na Grobli we Wrocławiu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ul. Na Grobli we Wrocławiu” do realizacji zamówienia wybrano: „HYDROPROJEKT – WROCŁAW” Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39 50 - 370 Wrocław z ceną ofertową brutto: 250.832,00 zł stawką j.n.p.16,50 zł, i ceną ryczałtową za 1 pobyt na budowie w wysokości 350,00 zł. Uzasadnienie: Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymogi SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=75


Temat: Krótkie pytanie
Treść jest inna. Zamawiającego interesuje cena ryczałtowa za jeden miesiąc oraz łączna cena. Wykonawca podał zamiast jednego miesiąca trzy kolejne lata - w roku tym tyle, w tym tyle, w tym tyle oraz cenę łączną czyli sumę tych lat. Na jakiej podstawie odrzucić - nie zgodność oferty z SIWZ? A nie można tu zastosować oczywistej pomyłki pisarskiej?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=261


Temat: identyczne jednostki miar w kosztorysach ofertowych
Witam, Przetarg na RB. Wpływają 2 oferty. Cena ryczałtowa - zamawiający nie przekazywal wykonawcom przedmiarów. Wykonawcy do ofert dołączają kosztorysy ofertowe (Zamawiający nie wymagał) i okazuje się, że zastosowali identyczne jednostki miar we wszystkich pozycjach, inne niż Z. przyjął w kosztorysie inwestorskim. O czym to może świadczyć? Co zrobić w takiej sytuacji?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1514


Temat: Brak formularza cenowego - co robić?
Czy nie należałoby podejść do tego przypadku jak do ryczałtu / chyba że wyraźnie nie jest to cena ryczałtowa - to jakby do oferty z
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=44


Temat: wynagrodzenie
zamawiający wskazał w SIWZ okreslenia dotyczące wynagrodzenia za roboty budowlane w następujący sposób: cena netto, podatek VAT, cena brutto. Nie jest wskazane wprost, iz jest to cena ryczałtowa. taki sam sposob określenia ceny znajduje sie w projekcie umowy. czy jest to
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1785


Temat: jakie leki i ceny?
ile kosztuje zyprexa bo nie wiem czy mnie stac, a z drugiej strony to odpowiadac samemu sobie tez mozna (zwlaszcza jesli jest sie schizofrenikiem) ale moze ktos jednak orientuje sie ile kosztuje zyprexa i risperidon i czy to cena ryczaltowa?dziex...what is that mean...ryczaltowa?
Źródło: evot.org/viewtopic.php?t=929


Temat: cena ryczałtowa czy kosztorysowa?
Jeżeli w umowie masz określoną ilość i cenę jednostkową, a zamawiajacy nie zamierza zamówić więcej oraz zmienić ceny, to czy będzie to cena ryczałtowa, czy kosztorysowa, to i tak nie dostaniecie więcej pieniędzy. Osobiście uwazam iż jest to ryczałt.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=109


Temat: Linie podmiejskie i strefowe
...Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w przetargu nieograni-czonym na „Świadczenie usług przewozowych w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz gmin: Wisznia Mała i Miękinia” do realizacji zamówienia wybrano następujące firmy: na zadaniu nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Henryk Dyrda Słotwina 16a, 58-100 Świdnica z ceną ryczałtową jednego wozokilometra autobusu typu B: 3,89 zł netto, 4,16 zł brutto Uzasadnienie Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert na to zadanie. na zadaniu nr 2: Konsorcjum: POLBUS-PKS Sp. z o.o. ul. Kościerzyńska 25, 51-411 Wrocław Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Krakowska 71/73, 50-126 Wrocław z
Źródło: km.wroclaw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=223


Temat: Zamawiający wymaga kosztorysu zgodnego z KNR
...się że zamawiający nie wprowadza w przedmiarze kosztów zajęcia pasa drogowego jednocześnie nakazuje aby wartość końcowa zawierała wszelkie koszty. Z drugiej strony wprowadza zapisy które podrażają budowę a które nie będą wykonywane. Wykonałem kiedys ofertę na wodociąg z PE gdzie 25% kosztów było pompowanie wody z wykopów (Jak się później okazało wykonawca który wygrał pompował wodę tylko jeden dzień po ulewie), oczywiście cena ryczałtowa.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=142


Temat: Ryczałt a brak kosztorysu w ofercie
Dzień dobry. Jako początkująca w zamówieniach publicznych, za to cycata, dziewczynka (zwiększam swe szanse na uzyskanie odpowiedzi ), mam taki problem: - cena ryczałtowa, - zamawiający wymaga załączenia do oferty m.in. szczegółowych kosztorysów, - co trzeci wykonawca zapomniał załączyć któryś z kosztorysów, - zapominalscy wykonawcy zostają odrzuceni za niezgodność ofert z wymaganiami SIWZ, - wśród odrzuconych jest mój znajomy wykonawca - traf chce, że z najtańszą ofertą, - cena oferty zawiera wszystkie składniki, w tym takze te, które obejmuje zapomniany kosztorys. Są...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1340


Temat: Linie podmiejskie i strefowe
">4. Linia 115: Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Krakowska 71/73, 50-126 Wrocław z ceną ryczałtową jednego wozokilometra autobusu typu B: 3,73 zł netto, 3,99 zł brutto. 5. Linia 609: Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Krakowska 71/73, 50-126 Wrocław z
Źródło: km.wroclaw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=223


Temat: Ryczałt czy Kosztorys?
i jeszcze jedno. Cena ryczałtowa czy kosztorysowa? W umie jest zapis: "podstawą wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy będzie zatwierdzony przez inwestora kosztorys powykonawczy wyliczony zgodnie ze stawkami ze złożonej przez Wykonawcę oferty i wykonanymi ilościami robót."
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2762


Temat: Kamery w autobusach..
...Dostawa wraz z montażem cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego autobusów komunikacji publicznej.. 5) Krótki opis: j.w.. 6) Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): powyżej 6000 euro SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: cena ryczałtowa - 80 % gwarancja - 20 % SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) Udzielenie i wartość zamówienia 1.1) Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy, któremu udzielono zamówienia: Zamówienie nr: 5 PIXEL SERWIS Sp. z o.o., do kontaktów: Leszek Cyrankowski, ul. Królowej Jadwigi 18, 85- 2 Bydgoszcz, woj. Polska, tel. 052 3257110, fax 052 3257113. 1.2) Informacja o wartości zamówienia lub o najtańszej i najdroższej ofercie branej...
Źródło: mpkolsztyn.pl/forum/viewtopic.php?t=187


Temat: Brak stawki roboczogodziny
Przetarg nieograniczony. Cena ryczałtowa. Waga Cena 100%. Nasza firma ma najniższa cene drugie miejsce ma firma lokalna. Zamawiający wymagał załączenie kosztorysu ofertowego opracowanego metodą uproszczoną wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu na podstawie przedmiaru robót, dok. projektowej, STWiOR wymagań niniejszej SIWZ oraz oględzin. Nasza firma załącza kosztorys ofertowy z pominięciem stawki roboczogodziny wraz z narzutami. I jako oferta nie...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=647


Temat: Linie podmiejskie i strefowe
I nikt nic nie pisze?? Są już wyniki przetargu: 1. Linie 903, 904, 905, 906 i 911: POLBUS-PKS Sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 25, 51-411 Wrocław z ceną ryczałtową jednego wozokilometra autobusu typu B: 3,67 zł netto, 3,92 zł brutto. 2. Linia 908: POLBUS-PKS Sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 25, 51-411 Wrocław z
Źródło: km.wroclaw.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=223


Temat: Kolej
...te połączenia. Od roku obowiązuje specjalna taryfa ‟Dresden-Wrocław Regio Spezial” dla podróżnych indywidualnych, rodzin i grup. Bilet jest ważny przez trzy dni, obejmuje podróż tam i z powrotem z Drezna do Wrocławia, a oferta jest skierowana przede wszystkim do osób dojeżdżających do pracy i turystów, podróżującymi między dwoma stacjami końcowymi tej linii. W ramach taryfy ‟Dresden-Wrocław Regio Spezial” cena ryczałtowa pojedynczego biletu dla podróżnych indywidualnych w 2. klasie wynosi 39 euro, natomiast w 1. Klasie 55 euro. Z biletem rodzinnym za 59 euro (w 2. klasie) dwie osoby dorosłe (rodzice lub dziadkowie) mogą wybrać się na wycieczkę z maksimum trojgiem dzieci lub wnuków w wieku do 15 lat. Na podstawie biletu grupowego za 79 euro może podróżować (w 2. klasie) maksymalnie pięć osób, co daje korzystną cenę w wysokości 15,80 euro na...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=552


Temat: Abonamenty medyczne dla pracowników
...medycznych korzystał, czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów usług medycznych. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość (wyrok WSA Warszawie z 27 kwietnia 2009 r., III SA/Wa 11/09). Dokładnie w ten sam sposób kwestię świadczeń medycznych dla pracowników z ceną ryczałtową rozstrzygnął także w jednym z ostatnich orzeczeń WSA w Białymstoku w wyroku z 27 maja 2009 r., I SA/Bk 197/09. Jak zauważył WSA w ww. wyroku, w analizowanej normie prawnej (tj. w art. 12 ust. 1 updf) wskazane zostały jako przychody: wypłaty pieniężne, świadczenia w naturze, inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne. W kolejnych przepisach ustawodawca wskazał sposób obliczania ww. kategorii...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=1856


Temat: Krakow sciaga uzywance na masowa skale
...określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacja na temat wadium: wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na wybrane zadanie. Maksymalna wysokość wadium na wszystkie zadania objęte zamówieniem wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferowana cena ryczałtowa (brutto) za transport jednego wagonu tramwajowego na danej trasie - 100% liczona dla każdego zadania osobno Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: 21 listopada 2006 r. do godz. 930 (liczy się data wpływu oferty do MPK). Miejsce i termin...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=2466


Temat: Podatek za badania okresowe
ZNALAZŁAM W NECIE TAKI POST, PROSZE WYJAŚNIJCIE MI CO TO ZNACZY ??? W KOŃCU PŁACIĆ CZY NIE PŁACIĆ ??? Ewa Matyszewska, komentuje Michał Grzybowski, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, Gazeta Prawna z dn. 09.11.2007 Fiskus różnie interpretuje opodatkowanie usług medycznych oferowanych przez pracodawców Do tej pory cena ryczałtowa pakietu za wszystkich pracowników nie podlegała PIT Teraz wartość ryczałtowej opłaty przypadającej na pracownika jest jego przychodem Organy podatkowe zmieniają swoje interpretacje w zakresie opodatkowania PIT pakietów medycznych dla pracowników. Dotychczas uważały, że wartość świadczeń medycznych, oferowanych przez pracodawców pracownikom, za które cena określona była ryczałtowo, nie stanowi...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=19442


Temat: Krótkie pytanie
A czy ta cena miesięczna jest do czegoś potrzebna? Jeżeli tak, to niestety podanie ceny łącznej za rok to niestety zamawiający nie może sam dokonać korekty i podzielić kwoty na 12 m-cy. Wygląda na to, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. A'propos tego - mieliśmy kiedyś orzeczenie ZA, które uznało, że niesłusznie odrzuciliśmy ofertę w post. z ceną ryczałtową, gdzie wymagaliśmy podania w formularzu wypisania 5 składników ceny (wyłącznie orientacyjnie - ocenie podlegała wszak cena całkowita), a wykonawca podzielił cenę na 3 składniki, zmieniając formularz. Ale tam - tak jak pisze Janosik - Zamawiający nie musiał samemu korygować formularza, bo cenę oferty dostawał na tacy, a rozliczenia miesięczne wynikały z innego dokumentu.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=261


Temat: znów omyłka....kwota słownie...
...ale też bezpodstawne poprawienie ceny ryczałtowej w ofercie firmy Wilo Polska. Zdaniem protestującego, zamawiający bezpodstawnie dokonał zmiany ceny oferty, kwalifikując błąd w obliczeniu ceny jako oczywistą omyłkę pisarską. Zamawiający oddalił protest, więc wykonawca odwołał się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. W sprawie poprawienia ceny wskazała, że w formularzu oferty cena ryczałtowa netto, brutto oraz kwota podatku VAT zostały obliczone prawidłowo. Nie można więc zarzucać, że Wilo popełniło błąd rachunkowy w obliczeniu ceny oferty. To, że wartość oferty brutto określona została na kwotę 2 310 956,94 euro, słownie na dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć euro i dziewięćdziesiąt cztery centy - to omyłka pisarska przy określaniu ceny oferty słownie....
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=203


Temat: cena jednostkowa netto - wyliczana z wartości brutto
Patrzę na te działania i patrzę i trudno powiedzieć. Raczej przeliczyłabym wg. cen jednostkowych tak jak chce zamawiający. Chyba, że jest to cena ryczałtowa i pozostałabym przy cenie ogółem brutto /tak jak po staremu - przed nowelizacją/.Myślę że jeśli zamawiający podał taki sposób wyliczenia ceny to właśnie na takim sposobie mu zależy, bo tak będzie rozliczane zrealizowane zamówienie. Bo wg. tego co wyliczył wykonawca może się różnić od tego co wpisze na fakturze. Poza tym za przeliczeniem przemawia też to, że gdyby dwaj wykonawcy złożyli oferty z tą samą ceną...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=737


Temat: Przetarg przez internet
Czytając inny wątek nasunęło mi się pytanie. Przetarg elektroniczny na roboty budowlane (musi być cena ryczałtowa). Czy możemy żadać od wykonawcy przed podpisaniem umowy kosztorysu? Co jeśli stwierdzimy że coś w nim źle obliczył lub dał nie takie materiały jak chcieliśmy? W przypadku braku tego kosztorysu co zrobic w przypadku nie wykonanych robót. Kto robił kosztorysy wie że wstrzelenie się co do grosza w wylicytowaną cenę może być trudne. Czy dopuszczalne będą minimalne odchylenia od ceny wylicytowanej.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=516


Temat: błąd?oczywista omyłka rachunkowa?Kolejność czynności
...jak żyć? Na gorąco po otwarciu ofert. Przetarg na nadzory nad robotami. Oferta 3 w kolejce, łączna cena ofertowa: 1,5 mln brutto. Na cenę składa się 16 cen, bo 8 nadzorów w podziale na 2 zadania w każdym. Ceny w poziomie (netto+VAT = brutto) zgadzają się, ale po zsumowaniu w pionie ( suma cen netto, suma VAT-u, suma cen brutto) nie dają ceny ofertowej. Poprawienie oferty spowoduje, że jej cena spada o 500 tys. staje się jednocześnie najtańszą ofertą. Cena ryczałtowa, ale płacona odrębnie za nadzór nad każdą robotą, od ceny za nadzór nad konkretną robotą liczone ewentualne kary umowne. W pierwszym odruchu- odrzucam za błąd w obliczeniu. W drugim- poprawiam, bo oczywista omyłka. Ciemność widzę, piątkową:/
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2320


Temat: mój pierwszy poważny zabieg
...jest Michasia – wątek prowadzi Lewka, która przygarnęła Michasię na czas leczenia i miejmy nadzieje do adopcji. Teraz nadszedł czas na Buraska Pręguska- ma rozdziobane oko – nie do uratowania, ciągłe ropienie, bałam się zakażenia ogólnego więc umówiłam zabieg wyjęcia gałki ocznej ( a przy okazji kastracja, żeby na wiosnę nie miał szans). Zawiozłam biedaka do lecznicy, odbieram wieczorem. Wet w porządku – cena ryczałtowa – jak spojrzał w „moją” kartotekę i zobaczył ilość pacjentów nawet nie mrugnął okiem przy temacie zniżki. Swoją drogą polecam jego fachowość– Jarek Wypart m.in. lecznica przy Schroegera i własna profesjonalna strona www.vetserwis.pl. Po zabiegu kiciak będzie mieszkał u pana Leszka, któremu dowożę jedzenia dla podwórkowych milusińskich. Po 10 dniach z powrotem do...
Źródło: forum.miau.pl/viewtopic.php?t=3838


Temat: czy jest jakaś szansa.
...kilku pozycji budowlanka, elektryka i kanalizacja w tym budowlanka rozliczana ryczałtowo a pozostałe dwie branże kosztorysowo. Moje pytanie dotyczy budowlanki (zamawiający żądał kosztorysów na cały zakres) po analizie kosztorysów w jednej pozycji kosztorysu ofertowego była różnica 50tys złotych. Wykonawca policzył materiał nie spełniający norm dla tej pozycji wycenił niezgodnie z projektem budowlanym. Mam takie pytanie ponieważ jest cena ryczałtowa na budowlankę czy jest sens wzywać do wyjaśnień, w sumie różnica na budowlance jest na całości 50 tys różnicy między 1 a 2 ofertą. Ale mam taką wątpliwość. czy wykonawca wykona to należycie?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2866


Temat: kosztorys przy ryczałcie
...W przypadku rozliczenia kosztorysem powykonawczym - kosztorys z oferty to nic innego jak tylko podanie ceny (cen jednostkowych poszczególnych elementów planowanych robót) na podstawie których będzie następowało rozliczenie za wykonane prace. W przypadku ryczałtu cenę Wykonawca podaje jedną (ryczałtową) za wykonanie całości zamówienia. Po cóż zatem kosztorys? Nawt jak w kosztorysie będą błędy i braki - to przecież i tak obowiązuje cena ryczałtowa a braki i błędy w żadnym wypadku nie sa podstawą do odrzucenia oferty. Poza tym proszę pamiętać o art. 25 Pzp: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. A do czegóż niezbędny (dla przeprowadzenia postępowania, a nie ułatwienia sobie życia po podpisaniu umowy) jest kosztorys przy ryczałcie?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2070


Temat: Cena ryczałtowa i jej składniki
Witam , proszę o pomoc czy jest to cena ofertowa , jeśli Zamawiający w Opisie obliczenie ceny oferty pisze tak: Przy sporządaniu kosztorysu ofertowego do kalkulacji stawki jednostkowej należy uwzględnić składniki cenotwórcze takie jak: płace pracowników brutto , narzuty ponoszone na płace,koszt amortyzacji sprzętu koszt użytych środków chemicznych,inne koszty występujące oraz zysk.Czy w tym przypadku mamy do czynienia z ceną ryczałtową??? I nie chodzi mi o zasadność tych wymogów w SIWZ lecz o to czy jest to ryczałt. I czy w danym przypadku Wykonawca może się tłumaczyć że np.nie skalkulował zysku bozysku nie przewiduję , będę wdzięczny za pomoc.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=3359


Temat: czy to omyłka rachunkowa PILNE
Gdyby stawka VAT była różna tzn 22% lub 7 % to byłby problem ale stawka jest wpisana 22 % więc jest sprawa prosta. A do Krzys_julek : gdyby to była cena ryczałtowa to kosztorys byłby niepotrzebny, chyba, że do ułatwienia rozliczania cząśkowego (gdyby takie było przewidziane). Tu nie ma mowy/ nie było o cenie ryczałtowej a cena całkowita/czytaj ofertowa/, o której piszesz to zawsze jest, a to nie znaczy że ma być
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=400


Temat: Artykuły z Rzepy
a mnie nawiedzala telemarketerka wciskajac mega super dobry portal do wyjasniania zawilosci prawnych ze specjalistami z UZP oraz tworcami portalu i cena ryczaltowa obejmuje mega ilosc pytan bez wzgledu na ich tresc wystarczy zaplacic i juz masz. Oczywiscie ani nazwisk tworcow, ani czasu na odpowiedz ani poczytac obecnej pracy nawet tematycznie nie mozna gdyz wszystko objete tajemnica poliszynela. Wobec powyzszego podziekowalem i zaproponowalem zlozenie bardziej otwartej oferty a nie sprzedaz kota w worku. Bardziej cenie sobie nadal tel. do PRZYJACIELA i forum. Pozdrawiam wszystkich jego...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1190


Temat: harmonogram rzeczowo finansowy
Ogłaszamy przetarg na robotę budowlaną - przebudowa budynku. Występują 3 branże. cena ryczałtowa. Wartość roboty 850 000 zł. Zalecenie kontroli, aby nie robic jednej płatności na zakończenie robót, tylko dokonac płatności częsciowych (aby nie ograniczać w znacznym stopniu dostępności do zamówienia). Podpowiedzcie, jak skonstruować harmonogram rzeczowo - finansowy
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1610


Temat: art. 87 ust. 2 pkt 3
Witam, W SIWZ na dostawę oprogramowania ustalono, że podana cena jest ceną ryczałtową. Załacznikiem do oferty jest formularz cenowy wg którego Wykonawca wylicza w/w cenę: rodzaj oprogramowania/ilość/wartość netto/wartość brutto/razem. Dodatkowo w umowie określono, że kara umowna za spóźnienie bedzie naliczona od ceny zaoferowanej za dany rodzaj oprogramowania (w ponizszym przykładzie: 24400 PLN) Wykonawca w złożonej ofercie w formularzu cenowym określił że dostarczy: licencje...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=401


Temat: Oczywista omyłka rachunkowa
Wykonawca w swojej ofercie błędnie zsumował wartość netto i wartość kwoty podatku VAT. Uznałam to jako oczywistą pomyłkę rachunkową 87.2.2. W zawiadomieniu o uznaniu oczywistej omyłki rachunkowej napisałam: W związku z tym, iż cena określona za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, to zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 16.12 a przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. Czy będzie ok? przy zapisie ustawowym Zamawiający poprawia w ofercie..., ja piszę przyjmuje się...
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=459


Temat: kredyt
Jeżeli to cena ryczałtowa to może nie warto zagłębiać się w obliczenia i przyjąć, że cena to cena i już.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2125


Temat: czy to omyłka rachunkowa PILNE
...wg swoich umiejetnosci taj jak winno wyjsc. podstawy masz do tego na wskazanych parametrach, vat i jego zmiana to konsekwencja poprawienia podstawy wyliczenia. Tobie tylko nie mozna poprawic blednie wpisanej stawki podatku vat to nie jest blad rachunkowy a prawny. Zgadzam się co do stawki VAT, ale wg mnie określanie w SIWZ czy cena w ofercie ma być ryczałtowa czy kosztorysowa odgrywa niebagatelne znaczenie właśnie z powodu tego jaką istotę kodeksową ma cena ryczałtowa. Gdyby to było obojętne, to nie byłoby tylu dywagacji na ten temat.
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=400


Temat: cena słownie
A co w tym dziwnego, że cena ryczałtowa nie zawiera w sobie elementów składowych? Skoro przy ryczałcie nie powinno się żądać kosztorysu, to gdzie te elementy miałyby się pojawić?
Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1607